ฟรี
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
    288 ถนนร่มเกล้า 1 ซอยพัฒนาชนบท 4 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
    288 ถนนร่มเกล้า 1 ซอยพัฒนาชนบท 4 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520

ผู้บริหาร

นางปิยะจิตต์ สามัญสวน


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย